Este atributul care determină substantive (cadouri de la amândoi), pronume (nici unul din trei) şi numerale (Doi din zece au câştigat).

Se exprimă prin numerale cu valoare substantivală, adică prin numerale care determină substantive, fără a avea pe lângă ele funcţie adjectivală, numerale care ţin locul substantivelor. Numerale cu valoare substantivală sunt: cardinal, ordinal, distributiv şi colectiv.

Clasificare:
După cazuri, se clasifică în: atribut numeral în genitiv, dativ, acuzativ şi nominativ.

ATRIBUTUL NUMERAL ÎN CAZUL GENITIV

a) fără prepoziţii şi locuţiuni prepoziţionale, însoţit sau nu de articole posesive.

– numerale cardinale: Acasă erau doi copii, Colegii unuia au venit, Cartea interesantă a unuia dintre ei este aici, S-a întâlnit cu părinţii celor doi pe care i-a văzut ieri. Numeralele cardinale însoţite de articol adjectival (cel, cea, cei, cele) când nu apar în poziţie adjectivală, pot fi considerate şi numerale cardinale substantivale (Cei trei învaţă, Nu-mi plac mofturile celor trei)

– numerale ordinale: Ne-au întrebat colegii primului dintre ei, A văzut cartea celui de-al cincilea.

– numerale colective: Nu-mi plac lucrările amândurora.

b) cu prepoziţii şi locuţiuni prepoziţionale:

– cu prepoziţii: În stânga se află două şcoli. Este interzisă staţionarea înaintea primei, Copiii dimprejurul celor doi joaca fotbal.

– cu locuţiuni prepoziţionale: Profesorul din faţa celor trei este director, Şcolile din preajma amândurora erau vechi.

ATRIBUTUL NUMERAL ÎN DATIV

Prin analogie cu atributul substantival şi pronominal, şi atributul numeral în dativ poate fi clasificat în:

a) atribut numeral fără prepoziţie:

– care determină substantive ce denumesc funcţii şi grade de rudenie: Este director / frate amândurora;

– care determină substantive apropiate de verbe: A sosit timpul oferirii de bonusuri primilor de pe listă.

b)cu prepoziţiile graţie, mulţumită, datorită: A fost un succes graţie celor trei/ ambilor.

ATRIBUTUL NUMERAL ÎN ACUZATIV

Este precedat de prepoziţii şi de locuţiuni prepoziţionale:

– prepoziţii: cadouri de la amândoi, lupta cu doi;

– cu locuţiuni prepoziţionale: sosirea o dată cu amândoi, Sentimentul lui faţă de primul dintre ei nu era plăcut.

ATIBUTUL NUMERAL ÎN NOMINATIV

Se poate exprima prin numerale cardinale (Au vorbit Ilie şi Vasile, doi dintre colegi), ordinale (A sunat domnul Stan, primul dintre cei ce şi-au amânat sosirea) şi se separă prin virgulă sau virgule de restul propoziţiei.

Apoziţia exprimată prin numerale poate sta, rar, şi în alte cazuri:

– genitiv: Machetele sunt ale lui Marian şi ale lui Cristian, ale celor doi înscrişi la club;

– dativ: Le-a telefonat lui Marian şi lui Cristian, primilor dintre înscrişi.

– acuzativ: A stat de vorbă cu Marian şi cu Cristian, doi dintre câştigători.

Există şi o apoziţie exprimată prin numerale cardinale care nu se separă prin virgulă şi care întotdeauna stă în cazul nominativ: cifra zece, ora cinci.

O altă clasificare a atributului numeral, tot după caz:

a) atribut numeral genitival, exprimat prin numerale în genitiv fără prepoziţii şi locuţiuni prepoziţionale: Responsabilitatea amândurora / celor doi este de construi podul.

b) atribut numeral prepoziţional, în cazurile:

– genitiv: campania de dezinformare contra primului dintre ei;

– dativ: reuşita graţie celor trei;

– acuzativ: lupta cu trei;

c) atribut numeral apoziţional în nominativ, dar şi în celelalte cazuri.

Topica şi punctuaţia

Atributul numeral stă întotdeauna după regenţii lui. Numai atributul numeral apoziţional (izolat) se separă prin virgulă (virgule) de restul propoziţiei.

Bibliografie:

Avram Mioara, Gramatica pentru toţi, Editura Humanitas, Bucureşti, 1997.

Bejan Dumitru, Gramatica limbii române, Editura Echinox, Cluj, 1997.

Hristea Theodor, Sinteze de limba română, EDP, Bucureşti, 1981.