Invitatie in lumea cartilor- Magia cititului- Citate celebre, Poeti

Cartea este un univers magic în care marii visători ai umanitatii au transmis generatiilor următoare zestrea lor de gânduri şi de sentimente. Cartea este o lume în asteptare. Când o deschide, cititorul dă viaţă spiritelor ei vrăjite şi cartea începe să trăiască.

Făcută să lumineze mintea omului şi să-i încălzească sufletul, cartea este purtătoarea peste milenii a înţelepciunii şi a cunoaşterii umane, un obiect de cultură, deopotrivă de important în toate domeniile: literatură, artă, tehnică.

Cartea a fost cântată de poeţi şi i-a inspirat pe marii pictori, intrând în muzeele lumii. Au scris despre carte, dându-i definiţii variate poeţi şi scriitori precum: Ion Minulescu, Eugeniu Speranţia, Nichita Stănescu, Vasile Voiculescu, Mihail Sadoveanu, etc.

„Carte – sora mea cea bună (…)

Carte, sora mea-nţeleaptă

Şi cuminte

Spune-mi, cine

Mă sorti frate cu tine.

Carte (…) magică bijuterie

De cuvinte şi imagini

Mâzgălite pe hârtie”.

( Ion Minulescu – Rânduri pentru carte)

„Cărţile ca şi stelele,

Risipite ca mărgelele,

Le văd strălucind,

Şi destăinuind

Drumurile sorţii,

Înţelesul morţi,

Tâlcul judecăţii

Şi-al eternităţii.

( Eugeniu Speranţia – Stelele, florile, cărţile)

„Vistierie doldora de vise,

Fermecată ladă a Pandorei,

Unde toate duhurile-nchise

Schimbă-n aur plumbul închisorii.

Cât de veche, galbenă şi roasă

Tu ne spinteci bezna suferinţei,

Când te-avem în mână misterioasă

Teacă pentru săbiile minţii.

Stup în care slove-naripate

Cu polenul lunii încărcate

Sucul nemuririi ne-au trecut,

Roi de buchi, seminţe ale ideii,

Magic cosmos strâns în scoarţă”.

( Vasile Voiculescu – Cartea )

Şi alţi scriitori apreciază cartea, dedicându-i câteva gânduri şi versuri:

ü      „Dar cartea îţi aduce şi oarecare mângâiere. Eu, să nu fi ştiut a ceti, de mult aş fi înnebunit, câte am avut pe capul meu”. ( Ion Creangă – Amintiri din copilărie)

ü      „Ce este cartea? O trebuinţă de singurătate a omului neliniştit şi curios. Cartea e o făgăduinţă, o bucurie, o călătorie prin suflete, gânduri şi frumuseţi”. ( Tudor Arghezi – Carte şi cultură)

ü      „Acuma, copile, soarbe cu sufletul curat cuvintele. Păstrează cu scumpătate învăţătura şi nu o lăsa, păstreaz-o, căci ea este frumuseţea cea mai aleasă, avere ascunsă şi tăinuită” .

( Mihail Sadoveanu)

ü      „Trăind în strâmtoare şi hulă, omul a izbutit să se răscumpere şi să se depăşească, născocind graiul scris şi, în sfârşit cartea. Uite, mii de inimi şi minţi trăiesc lângă tine, în rafturile tale”. ( Tudor Arghezi)

ü      „Eşti ca vioara, singură, ce cântă

Iubirea toată pe un fir de păr,

Şi pogorârile tale, adevăr

S-au tipărit cu litera cea sfântă”. ( Tudor Arghezi – Ex libris )

ü     „ O carte este un sprijin, o mângâiere, un îndemn. Este câte una căreia îi datorezi cât şi celui mai bun învăţător. Ba chiar care-ţi este cât ţi-au fost şi părinţii. Dar atunci trebuie să citim cu alegere”. ( Nicolae Iorga)

ü     „Cartea îndeplineşte nu numai misiunea de a ne pune în contact cu semenii noştri depărtaţi în timp şi spaţiu, cartea îndeplineşte fapta de mirare de a ne face să trăim în afară de minciună, nedreptate şi prejudecăţi” .( Mihail Sadoveanu )

ü      „Toţi acei care au acces la o bibliotecă, la cărţi, sunt nişte inşi mai buni decât alţii, mai fortificaţi, iar durerile îi ating mai puţin şi nefericirile trec mai repede”. ( Mircea Eliade )

Cartea, indiferent de domeniul abordat, este indispensabilă formării culturii şi experienţei elevilor. Ea contribuie la îmbogăţirea necontenită a cunoştinţelor elevilor, la dezvoltarea gândirii şi a modului de a se exprima.