Este atributul care determină substantive (Notele lui sunt bune), pronume (Nici una dintre ele nu ştie răspunsul) şi numerale (Trei dintre aceia sunt din Bistriţa).

Se exprimă prin pronume cu valoare substantivală de toate felurile, cu excepţia celui de întărire: personal propriu-zis, de politeţe, reflexiv, posesiv, demonstrativ, interogativ, relativ, nehotărât şi negativ.

Clasificare:
După cazurile în care stă pronumele se clasifică în:

– atribut pronominal în genitiv;

– atribut pronominal în dativ;

– atribut pronominal în acuzativ;

– atribut pronominal în nominativ (apoziţia)

ATRIBUTUL PRONOMINAL ÎN GENITIV

Se poate subclasifica în:

a) fără prepoziţii, însoţit sau nu de articol posesiv:

– pronume personal: Colegii lor au venit; Cei mai buni prieteni ai lui nu l-au încurajat;

– pronume de politeţe: Elevii dumneai învaţă bine.

– pronume posesiv – numai la formele însoţite de articolul posesiv la plural: Am vorbit cu colegii alor tăi;

– pronume demonstrativ: A discutat cu colegii celuilalt, Norocul bun al aceluia cu care ai vorbit te-a ajutat.

– pronume interogativ, cu –a final (În clasa căruia ai intrat?) şi fără –a final (În a cărui clasă ai intrat?)

– – pronume relativ, în aceleaşi condiţii ca la pronumele interogativ: Nu ştiu cu lucrarea căreia dintre colege a venit; Satul pe ale cărui uliţe mi-am petrecut copilăria se numeşte Dobrun.

– pronume nehotărâte: A discutat cu colegii fiecăruia dintre ei, Nu mă interesează soarta altora;

– pronume negativ: Nu a pedepsit greşelile nici unuia.

b) cu prepoziţii şi locuţiuni prepoziţionale

– cu prepoziţii: Sosirea mea înaintea lui l-a supărat, Lupta contra acelora s-a sfârşit, A acordat un vot împotriva dumneaei.

– cu locuţiuni prepoziţionale: Oamenii din jurul lor erau interesanţi, Copacii din faţa dumitale sunt stejari.

ATRIBUTUL PRONOMINAL ÎN DATIV

Atributul pronominal în dativ fără prepoziţii se subdivide în:

– atribut pronominal exprimat prin formele scurte de dativ ale pronumelui personal şi reflexiv, denumit şi dativul posesiv: Inima-i a început sa bată nebuneşte, A întâlnit în drumu-şi multe animale.

Atributul pronominal are ca regenţi substantive care denumesc ocupaţii, funcţii administrative, grade de rudenie etc.: Ea este mamă tuturora, El este şef acelora.

Atributul pronominal care determină substantive – infinitivele lungi, în care este prezentă acţiunea verbului: A sosit vremea acordării de diplome acelora care au muncit.

– atribut pronominal în dativ cu prepoziţii: graţie, mulţumită, datorită şi poate fi exprimat prin mai multe feluri de pronume, mai puţin de întărire, interogativ şi relativ: reuşita graţie ei/ sieşi/ dumneaei/ aceluia/ acelora.

ATRIBUTUL PRONOMINAL ÎN ACUZATIV

Este exprimat prin pronume precedate de prepoziţii şi de locuţiuni prepoziţionale:

– personal: Lucrările de la voi sunt interesante;

– reflexiv: Lauda de sine nu miroase a bine;

– de politeţe: Sosirea voastră o data cu dumneaei este necesară;

– posesiv: Intrarea împreună cu ai tăi este necesară;

– demonstrativ: Salariile pentru ceilalţi vor fi majorate;

– nehotărât: Opinia mea despre unii dintre ei nu contează;

– negativ: Plecarea în afaceri de la nimic nu i-a descurajat.

ATRIBUTUL PRONOMINAL ÎN NOMINATIV (APOZIŢIA)

Atributul pronominal în nominativ este atributul pronominal apoziţional care are urătoarele caracteristici:

a) are ca regenţi substantive (Am văzut-o pe Timeea, aceea pe care o iubesc), pronume (Voi, tu şi el, veţi pleca acum), numerale (Trei dintre noi, eu, tu şi el, vom pleca acum.)

b) se separă prin virgulă sau virgule de regenţi;

c) poate sta în cazul nominativ şi când regenţii stau în alte cazuri: A venit cu trei fete, acelea pe care le cunoşti.

Rar, apoziţia pronominală apare şi în alte cazuri decât nominativul: genitiv (Lucrările sunt ale Luizei, ale uneia din clasă), dativ (I-a telefonat lui Paul, celui din camera 10) şi acuzativ (A discutat cu Victor, cu unul dintre şefi)

d) se poate exprima prin pronume personale, demonstrative şi nehotărâte.

O altă clasificare după cazuri a atributului pronominal:

a) pronominal genitival, exprimat prin pronume în genitiv fără prepoziţii şi locuţiuni prepoziţionale: lucrarea lui, cartea interesantă a ei.

b) pronominal în dativ, exprimat prin pronume în dativ fără prepoziţii: cartea-mi, coleg aceluia;

c) pronominal prepoziţional, în cazurile genitiv cu prepoziţii şi locuţiuni prepoziţionale: (fata din faţa lui, lupta contra tuturora), în dativ cu prepoziţii (succesul datorită lor) şi în acuzativ cu prepoziţii şi locuţiuni prepoziţionale (veste de la ei, sosire odată cu ele)

d) pronominal apoziţional, în cazul nominativ (Voi, tu şi el, veţi pleca acum) dar şi în alte cazuri (A discutat cu noi, adică cu mine şi cu el.)

Topica şi punctuaţia:

Locul atributului pronominal este după substantivele, pronumele şi numeralele pe care le determină (vârsta aceluia, binele din ea, trei dintre voi). Uneori poate sta şi înaintea substantivului: ai lui elevi, al dumneavoastră coleg.

Numai atributul pronominal apoziţional se separă prin virgulă sau virgule de restul propoziţiei: L-am văzut pe doctorul Stan, acela care are bursă în Franţa, Voi, tu şi el, veţi sta aici.

Bibliografie:

I. Cărţi de gramatică

Avram Mioara, Gramatica pentru toţi, Editura Humanitas, Bucureşti, 1997.

Bejan Dumitru, Gramatica limbii române, Editura Echinox, Cluj, 1997.

II. Gramatica Academiei

Gramatica, II, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1966

Gramatica, II, Editura Academiei române, Bucureşti, 2005